St. Martinusgilde

Tiny Zwegers

Op 26 augustus 2020 is op 86 jarige leeftijd overleden onze gildebroeder Tiny Zwegers. Tiny zou op de teeravond in 2020 gehuldigd worden voor zijn 50 jaar lidmaatschap van ons gilde.

Tiny is begonnen als standaardrijder met een paard van Piet van Engeland aan de Kerkstraat. Als we dan met de Sacramentsprocessie langs de stal kwamen, wilde het paard naar zijn veulen dat in de stal stond. Daar had Tiny het nodige mee te stellen en dat leverde bijzondere taferelen op. Zijn tweede paard was van Piet Klerks, waar hij mee heeft gereden tot zijn taak werd overgenomen. Zonder functie was Tiny niet gelukkig en daarom werd hij nadien zilverdrager. Samen met zijn vrouw Pauline zorgde hij dat het zilver prachtig voor de dag kwam.

Tiny stond niet graag voorop, maar als we een beroep op hem deden, was hij er. Zo ook bij het jaarlijks eetfestijn, waar hij onder andere parkeerwacht was.

Hij genoot als hij met zijn auto achter de optocht aanreed, zoals bij de jaarlijkse St. Maarten lampionnenoptocht en bij de Gerardusbedevaart naar de Weebosch en was graag aanwezig bij onze reizen naar het buitenland zoals naar Polen, Duitsland en België.

Tiny, je was een zeer  trotse gildebroeder toen je tijdens je veertig jarig jubileum samen stond met  zoon en kleinzoon en zei: “Hier staan drie generaties Zwegers.”

Bedankt voor jouw bijna 50 jarige bijdrage aan het St. Martinusgilde.

Jan Antonis

Op 18 oktober 2018 is op 74-jarige leeftijd onze gildebroeder Jan Antonis overleden. Jan was ruim 38 jaar lid van ons gilde, waarvan 36 jaar standaardrijder. Samen met zijn paard Cesar heeft Jan vaak de weg vrijgemaakt voor het gilde tijdens diverse activiteiten en samen hebben zij vele prijzen gewonnen in de optocht en op het toernooiveld. Nadat Cesar op leeftijd was en dit niet allemaal meer kon volbrengen is Jan gestopt als standaardrijder en heeft hij zijn opvolger, Maartje van Gerwen, opgeleid als nieuwe en volwaardige standaardrijder van het gilde.

In 2009 heeft Jan een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen voor zijn vele werk in de Luyksgestelse gemeenschap. Veel vrijwilligerswerk heeft Jan verricht voor o.a. het gilde, de ponyclub en de EHBO.

De laatste jaren was Jan 2e deken-schrijver van het gilde. Helaas liep zijn gezondheid het laatste jaar hard achteruit. Desondanks bleef hij trouw, voor zover hij kon, de gildeactiviteiten bezoeken.

Op 23 oktober 2018 hebben wij afscheid genomen van Jan tijdens een indrukwekkende afscheidsdienst.

Jan bedankt voor je inzet en betrokkenheid bij het Gilde. Rust zacht. We zullen je missen.

Piet Bax

Piet Bax (gildebroeder)

Op dinsdag 25 april 2017 is op 76-jarige leeftijd onze trouwe gildebroeder Piet Bax overleden.

Piet was 45 jaar lid van ons gilde, waarvan vele jaren als wapenmeester. Op het gebied van wapens en  munitie kon je Piet niets wijsmaken. Het was zijn ziel en zaligheid. Uren kon hij hierover vertellen.

Hij is lid geweest van de schietcommissie van Kring Kempenland. Vele (vlees)prijzen op het gebied van schieten heeft Piet mee naar huis genomen. Of het nu ging om klein of zwaar kaliber, Piet genoot van het schieten en de gezelligheid erom heen. In 1990 schoot hij zich koning van ons gilde.

De laatste jaren ging zijn gezondheid helaas achteruit. Dat viel hem zwaar. Het werd steeds moeilijker om aanwezig te zijn bij de gilde-activiteiten. Op 25 april is Piet vredig ingeslapen.

Wij herinneren ons Piet als een trouwe gildebroeder die altijd klaar stond voor het verrichten van hand- en spandiensten en die je alles kon vragen wat maar met het schieten te maken had. Zeker ook de gezelligheid van Piet bij de vele activiteiten en uitstapjes. Piet was altijd in voor gezellig samen een pintje te nemen. Voor zijn inzet binnen het gildewezen heeft Piet diverse Kringonderscheidingen mogen ontvangen.

Op zaterdag 29 april heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

Peter Bax (gildebroeder)

Op 18 november 2016, net voor de teeravond, is op 72-jarige leeftijd overleden onze gildebroeder Peter Bax.

Peter was ruim vijftig jaar lid van ons gilde. Als klein menneke is hij in 1962 begonnen als aspirant-vendelier. Dit heeft hij zeer lange tijd gedaan totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet en hij verder meeging in een zwart pak.

In januari 2013 tijdens de Teerdag ontving Peter uit handen van de Kringvoorzitter de gouden kringonderscheiding vanwege het 50-jarig lidmaatschap van het gilde.

Peter was een rustige gildebroeder, niet druk aanwezig maar altijd de helpende hand geven. Ondanks zijn steeds slechter wordende gezondheid bleef hij het gilde trouw, al kon hij niet meer meelopen in de stoet. Op woensdagavond tijdens de kaartavond was hij zeer vaak aanwezig.

Op 23 november heeft de crematie plaatsgevonden.

Hein van Hoof

Op dinsdag 17 mei 2016 is op 74-jarige leeftijd onze gildebroeder Hein van Hoof overleden.

Hein was sinds 2002 lid van ons gilde. Tijdens het koningschieten in augustus 2002 stond Hein samen met zijn vrouw Thea naar het schieten te kijken en voelde de gebroederlijke sfeer van het gilde. Direct die middag meldde hij en zijn vrouw zich aan als aspirant lid. In november 2002 werden beiden aangeboond.

Al in augustus 2004 wist Hein zich tot Koning van ons gilde te schieten. Hierdoor nam hij tevens voor een periode van 6 jaar zetel in de overheid. In zijn periode als koning schoot hij zich tevens tot koning van Groot Bergeijk.

In 2003 startte ons gilde met het organiseren van het eetfestijn op de tweede zondag van september naar een goed Belgische gebruik. Gezien de grote liefde van Hein voor het koken was hij vanaf het begin nauw betrokken bij de organisatie en met name bij de bereiding van het eten. Of Hein nu voor enkele mensen of voor honderden moest koken, het maakte hem niet uit. Tot op de dag van vandaag gebruiken wij nog steeds de menu’s van Hein en tevens hebben wij diverse van zijn attributen gekregen.

De laatste jaren kon Hein vanwege zijn steeds slechter wordende gezondheid niet altijd meer aanwezig zijn bij de activiteiten van het gilde, hetgeen hem erg zwaar lag.

Op zaterdag 21 mei 2016 hebben wij afscheid genomen van onze gildebroeder.

Nol Duis (keizer)

Op vrijdag 5 april 2013 is op 68-jarige leeftijd overleden onze keizer Nol Duis.

Nol was een gildebroeder in hart en nieren en actief op velerlei gebied. In november 1972 werd Nol aangeboond als gildebroeder van ons gilde. Al in 1974 wist hij zich tot koning te schieten. Nol heeft zich 5 maal tot koning van ons gilde geschoten. In 1984 deed hij dit voor de derde achtereenvolgende keer en werd hij keizer, hetgeen hij tot het eind is gebleven.

In 1974 kwam Nol ook in de overheid. Zijn bestuurlijke kwaliteiten, zowel organisatorisch als financieel, zullen ons altijd bijblijven. Of het nu ging om de organisatie van een reis naar het Europees Koningschieten in Polen, de organisatie van de Kringgildedag of het jeugdtoernooi, de aanleg van ons schietterrein of verbouwing van het gildehuis. Het leek allemaal zo gemakkelijk als Nol zich er mee bemoeide. Net als het schieten, dat is niet moeilijk zei Nol altijd, ge hoeft ze maar te raken.

Ook buiten ons gilde was Nol actief binnen Kring Kempenland. Verschillende bestuurlijke functies heeft hij vervuld. Hij was bestuurslid en jaren later ook voorzitter van de Kempenschutters, plaatsvervangend raadsheer van district zuid, penningmeester van Kring Kempenland. Penningmeester van de stichitng Outer en Heert en de stichting vrienden van scuttersgilden. De laatste jaren was hij ook bestuurslid van de VBG.

In november 2012 was Nol 40 jaar lid van ons gilde. In januari 2013 hebben we dit gevierd tijdens de teerdag. Hij ontving uit handen van de kringvoorzitter Felix Crooijmans een kringonderscheiding. Ook ontving hij een Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor het gilde in de Kring Kempenland.

Op woensdag 10 april 2013 hebben we Nol met gilde-eer begraven. Vanaf zijn huisadres hebben we Nol begeleidt naar de kerk voor de afscheidsdienst.

Fons van Hove (gildebroeder)

Op 16 december 2012 is op 84-jarige leeftijd overleden onze gildebroeder Fons van Hove.

Fons was 23 jaar lid van ons gilde en zoals hij zelf al zei ‘dit had ik veel eerder moeten doen’. Fons is lange tijd zilverdrager geweest binnen het gilde. Altijd was hij aanwezig met zijn verhalen over vroeger. Als Fons zei ‘stil eens even, ik moet wat zeggen’ dan wist je wat er ging komen. De laatste jaren was Fons niet meer zo goed ter been maar hij bleef het gilde trouw en kwam zo vaak als mogelijk was. Ook elke woensdagavond was Fons trouw aanwezig om te kaarten en te buurten in het gildehuis. 

Op zaterdag 22 december hebben wij Fons begeleidt vanaf zijn huisadres naar de Martinuskerk voor de plechtige uitvaart.Aansluitend vond de crematie plaats in het crematorium in Heeze.

Sjef Theuws (gildebroeder)

Op 15 november 2012 bereikte ons het droeve nieuws dat op 72-jarige leeftijd zeer plotseling is overleden onze gildebroeder Sjef Theuws. Sjef was 41 jaar een trouw gildebroeder van ons gilde. In 2011 ontving Sjef nog de Kringonderscheiding van Kring Kempenland vanwege zijn 40-jarig lidmaatschap. Lange tijd is hij zilverdrager geweest en hij verrichtte de nodige hand en spandiensten, met name het vervoer van materialen met zijn Fendt en platte kar.

Sjef hield van zijn vak als agrariër. Hij kon genieten van al wat groeide. Sjef was een man van weinig woorden maar genieten deed hij.

Op dinsdag 20 november hebben wij Sjef van huis uit begeleidt naar de Martinuskerk voor de uitvaart met gilde-eer.

Louis Smets (gildebroeder)

Op zondag 29 april 2012 is onze gildebroeder Louis Smets op 83-jarige leeftijd overleden.

Aan het einde van een zeer gezellig uitstapje van het gilde op zaterdag 28 april, waar Louis erg van genoten heeft sloeg voor Louis het noodlot toe. Ondanks het adequate optreden van enkele gildebroeders en zusters is Louis vanmorgen overleden.

Louis was sinds 1980 lid van ons gilde. Tot 2006 was Louis zilverdrager. Louis was een man van weinig woorden. Altijd konden wij een beroep doen op zijn tomeloze inzet en werklust voor het gilde. Niets was Louis te veel. Ondanks zijn ziekte bleef hij trouw naar het gilde komen waarvoor wij alleen maar onze bewondering kunnen uitspreken. Optochten lopen lukte hem niet meer maar hij was altijd present bij de kerkelijke activiteiten, vergaderingen en feestjes.

Op vrijdagmorgen 4 mei hebben we Louis met gilde-eer begraven. 

Thijs Hendricks (gildebroeder)

Op 21 oktober 2010 is op bijna 91 jarige leeftijd overleden onze gildebroeder Thijs Hendricks.

Thijs is in 1972 aangeboond als gildebroeder. In 1974 kwam Thijs in de overheid en werd deken-schatbewaarder. Deze taak heeft hij op een perfecte wijze uitgevoerd tot 1990.

Vele jeugdleden van toen zullen zich ongetwijfeld nog de ‘knaak’ van Thijs herinneren tijdens de gildedagen.

Toen Thijs hoorde dat we bazuinblazers kregen binnen het gilde en dat zijn oud-buurman Piet er één van was, heeft Thijs spontaan een bazuin geschonken aan het gilde. Piet blaast nog steeds op deze bazuin.

Het gilde had een bijzondere plaats in het hart van Thijs. De groepsfoto had een mooie plaats in zijn kamer en hij bleef altijd betrokken bij het wel en wee van het gilde, al kon hij de laatste jaren niet meer bij de activiteiten aanwezig zijn en verhuisde hij naar Bergeijk.

Zolang zijn gezondheid het toeliet kwam Thijs graag naar de teeravonden. Dan kon hij weer eens lekker met de gildezusters dansen, hetgeen hem goed afging.

We kennen Thijs als een sociaal man met veel humor, altijd betrokken en hij buurtte graag met jong en oud.

Op maandagmiddag 25 oktober hebben we Thijs met gilde-eer begraven. Na de uitvaartplechtigheid is Thijs te ruste gelegd op het kerkhof ‘de Kapelakker’.

  • 1
  • 2