St. Martinusgilde

Gildehuis

In het verleden heeft het gilde niet echt een vast 'honk' gehad. De keet op het schietterrein was niet alleen door het gilde in gebruik. Onze voormalige hopman (later ere-hopman) Cor in 't Veld had een grote wens voor een eigen gildehuis. Cor was gebruiker en beheerder van molen 'De Deen' (in de volksmond 'de witte molen' genoemd). Nadat Cor met zijn werkzaamheden was gestopt had hij bij de toenmalige gemeente Luyksgestel de wens neergelegd om van het pakhuis een gildehuis te mogen maken.

In 1988 was het dan zover. Toenmalig Commissaris van de Koningin van Noord Brabant, mr. F. Houben (gildeheer van ons gilde) verrichtte op 13 november de officiƫle opening.

Een aantal jaren later bleek dat het gildehuis te klein was en werd gedacht aan een verbouwing en uitbreiding. De gildebroeders en -zusters staken de handen uit de mouwen en door ruim 3600 uren zelfwerkzaamheid kwam een fraaie restauratie en uitbreiding tot stand. Terecht werd dan ook gezegd: "Door man en macht tot stand gebracht". Op 25 mei 2002 vond de heropening plaats door wederom onze gildeheer mr. F. Houben.

Voor op het gildehuis schittert het embleem van ons gilde, Sint Maarten op zijn paard. Dit prachtige kunstwerk is ontworpen en gemaakt door onze gildebroeder Peter Bax jr.

Het gildehuis wordt nu intensief gebruikt. Elke woensdagavond zijn er kaartavonden voor de eigen leden maar ook voor iedereen die gezellig een kaartje wil komen leggen. De tamboers, bazuinblazers en vendeliers oefenen hier regelmatig. Elke tweede zondag in september vindt er het eetfestijn plaats.

TOON KAART>

Schietterein

Een belangrijke activiteit binnen ons gilde is het schieten en wij mogen ons gelukkig prijzen met een eigen schietterrein gelegen aan de Postelscheheideweg te Luyksgestel (richting 'De Pielis'). Dit terrein is deels samen in gebruik met de kleiduivenvereniging de Grensschutters. In de loop der jaren is het schietterrein steeds aangepast, mede door de veranderde wetgeving. Omdat de wet ons de verplichting oplegde kogelvangers te plaatsen is toen gelijk het gehele schietterrein door de eigen gildebroeders en -zusters onder handen genomen. Het terrein is opnieuw aangelegd en er is een nieuwe kantine geplaatst. Op 17 juni 2000 werd het vernieuwde schietterrein geopend door de toenmalige Commissaris van de Koningin en tevens onze gildeheer, Mr. F. Houben. Bij die gelegenheid is aan het terrein de naam "Bronzen Toppen" gegeven. Kijk hier voor de geschiedenis van de naamgeving Bronzen Toppen. Er staan 9 schutsbomen, waaronder een schutsboom voor het 'zwaar' geweer en een schutsboom voor het 'Brabants' schieten. De kantine is in gezamenlijk gebruik met kleiduivenvereniging de Grensschutters. In 2013 heeft het gilde samen met de kleiduivenschutters een verhard parkeerterrein aangelegd en in 2014 hebben de Grensschutters hun terrein schoongemaakt. Hierop werd op 19 april 2014 het schietterrein heropend door wethouder Frank van der Meijden van de gemeente Bergeijk. Dit gebeurde door de onthulling van de emblemen van het gilde en de Grensschutters. Beide emblemen zijn gemaakt door onze gildebroeder Peter Bax jr.

TOON KAART>

St. Martinuskerk

De middeleeuwse parochiekerk van St. Martinus werd in 1840 door brand verwoest en - met uitzondering van de bewaard gebleven toren, in 1842 vervangen door een waterstaatskerk van de architect A. van Gaal. Voor deze kerk is in 1958 een nieuw gebouw in de plaats gekomen. De middeleeuwse toren is bewaard gebleven. Op de parkeerruimte die op de plaats van de oude kerk werd aangelegd, werden met afwijkende stenen de contouren van de kerk 'ingestraat'. In de kerk staat het beeld van Martinus -de patroonheilige van ons gilde- en de bedelaar opgesteld. Tevens bevindt zich in de kerk een door het gilde gerestaureerde preekstoel. Deze preekstoel komt uit de oorspronkelijke kerk en werd nadat deze was verwoest overgebracht naar de St. Jan in Den Bosch. Na verloop van tijd raakte de preekstoel in verval en lag ergens opgeslagen. Het gilde heeft de preekstoel terug naar Luyksgestel gehaald. De preekstoel was geheel in stukken en door de ijver van met name de gildebroeders Piet Heesters en Wim Verhoeven en de hulp van andere gildebroeders is ergens eind jaren zeventig/begin jaren tachtig de preekstoel geheel hersteld en terug geplaatst in de kerk.

TOON KAART>

Kruiskapel

Het gilde is nauw verbonden met de Heilig Kruiskapel, gelegen aan de Kapellerweg te Luyksgestel. De 'grote' kapel dateert uit het begin van de 18e eeuw, ligt te midden van de akkers en is aan de noordzijde beschut door oude linden. Bij de kapel ligt het processiepark, dat in 1956 werd aangelegd. Het processiepark doet o.a. dienst als rustplaats tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie.

TOON KAART>

Bij de Heilig Kruiskapel staat ook al sinds jaar en dag de 'koningsboom' van ons gilde opgesteld. Elke twee jaar -in de even jaren- vindt hier het koningschieten van ons gilde plaats. In 2006 is de koningsboom door enkele gildebroeders gerestaureerd. Tevens is de boom voorzien van een fraaie windwijzer die de beeltenis van Martinus en de bedelaar uitbeeldt. Deze windwijzer is ontworpen en gemaakt door de eigen gildeleden Pauline van den Berg, Piet Bax en Peter Bax jr.