St. Martinusgilde

Activiteiten

Een gilde kent vele tradities en activiteiten, zo ook ons gilde.

Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Kringgildedag van Kring Kempenland. Onze Kring kent 52 gilden en is verdeeld in 5 districten. Om toerbeurt wordt de Kringgildedag georganiseerd door één van de gilden. De dag begint met een heilige mis gevolgd door een koffietafel en het drinken van de erewijn aangeboden door de gemeente. Daarna volgt er een grootse optocht met aansluitend de massale opmars, vendelhulde en afmars. Dan beginnen de wedstrijden op de verschillende onderdelen: schieten, trommen, vendelen, bazuinblazen en standaardrijden. Ook is er een tentoonstelling van gildezilver en attributen. Aan het einde van de dag worden de prijzen van alle onderdelen uitgereikt.

Eénmaal in de drie jaar neemt ons gilde deel aan het Europees Koningschieten georganiseerd door het EGS. Zo'n 250 tot 300 gilden uit o.a. Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Rusland, Italië en Scandinavië nemen hieraan deel.

Vanaf de oprichting van ons gilde is in het reglement vermeld de verplichte deelname aan de jaarlijkse sacramentsprocessie in Luyksgestel. Daarnaast hebben we nog jaarlijks de gildemis op of rond de datum van de viering van onze patroonheilige, de lampionnenoptocht met St. Maarten, viering Koninginnedag, eetfestijn en de teeravond.

De schutters oefenen regelmatig en nemen deel aan diverse schietwedstrijden in de regio, alsook aan de jaarlijkse Kempencompetitie en het Nederlands Kampioenschap opgelegd en vrije hand. Eens in de twee jaren (even jaar) schiet ons gilde voor het Koningschap.

Hier willen wij enkele van deze activiteiten nader toelichten. Hieronder vind je de verschillende activiteiten.