St. Martinusgilde
{"autoplay":"true","autoplay_speed":"5000","speed":"600","arrows":"true","dots":"true"}

Nol Duis (keizer)

Op vrijdag 5 april 2013 is op 68-jarige leeftijd overleden onze keizer Nol Duis.

Nol was een gildebroeder in hart en nieren en actief op velerlei gebied. In november 1972 werd Nol aangeboond als gildebroeder van ons gilde. Al in 1974 wist hij zich tot koning te schieten. Nol heeft zich 5 maal tot koning van ons gilde geschoten. In 1984 deed hij dit voor de derde achtereenvolgende keer en werd hij keizer, hetgeen hij tot het eind is gebleven.

In 1974 kwam Nol ook in de overheid. Zijn bestuurlijke kwaliteiten, zowel organisatorisch als financieel, zullen ons altijd bijblijven. Of het nu ging om de organisatie van een reis naar het Europees Koningschieten in Polen, de organisatie van de Kringgildedag of het jeugdtoernooi, de aanleg van ons schietterrein of verbouwing van het gildehuis. Het leek allemaal zo gemakkelijk als Nol zich er mee bemoeide. Net als het schieten, dat is niet moeilijk zei Nol altijd, ge hoeft ze maar te raken.

Ook buiten ons gilde was Nol actief binnen Kring Kempenland. Verschillende bestuurlijke functies heeft hij vervuld. Hij was bestuurslid en jaren later ook voorzitter van de Kempenschutters, plaatsvervangend raadsheer van district zuid, penningmeester van Kring Kempenland. Penningmeester van de stichitng Outer en Heert en de stichting vrienden van scuttersgilden. De laatste jaren was hij ook bestuurslid van de VBG.

In november 2012 was Nol 40 jaar lid van ons gilde. In januari 2013 hebben we dit gevierd tijdens de teerdag. Hij ontving uit handen van de kringvoorzitter Felix Crooijmans een kringonderscheiding. Ook ontving hij een Koninklijke Onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor het gilde in de Kring Kempenland.

Op woensdag 10 april 2013 hebben we Nol met gilde-eer begraven. Vanaf zijn huisadres hebben we Nol begeleidt naar de kerk voor de afscheidsdienst.