St. Martinusgilde

Jan Rijkers (gildebroeder)

Op 2 maart 2009 is op 80-jarige leeftijd overleden onze gildebroeder Jan Rijkers. Nadat op 15 december 2008 Fien, Jan’s vrouw is overleden, hebben we nu afscheid moeten nemen van een trouw en waardig gildebroeder.

In november 1970 werd Jan aangeboond als gildebroeder. Zijn vader was gestorven en in die tijd was het de gewoonte dat één van de zonen dan lid werd van het gilde. Zo ook Jan. Ook Jan heeft gezorgd voor nazaten binnen het gilde. Zijn dochter en schoonzoon zijn inmiddels trouw lid van ons gilde.

In de beginjaren stelde Jan geheel belangeloos zijn garage beschikbaar voor de opleiding van onze grote groep jonge tamboers. Jarenlang is Jan zilverdrager geweest, hetgeen hij met trots deed.

Ons gilde verzorgd jaarlijks de collecte van de Nierstichting en Jan is ruim 30 jaar een trouwe collectant geweest. Ook de laatste jaren nog toen het al minder met zijn gezondheid gesteld was.

Ook als er iets te vieren was, waren Jan en Fien paraat, want wat waren ze graag van de partij. Kaarten was Jan zijn lust en leven. Elke woensdagavond waren Jan en Fien van de partij in het gildehuis om een kaartje te leggen.

Buiten het gilde is Jan 50 jaar lid geweest van de EHBO. Hiervoor heeft hij een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Op 6 maart 2009 heeft het gilde tijdens de crematieplechtigheid afscheid genomen van Jan.