St. Martinusgilde

Cor in ’t Veld (ere-hopman)

Op 30 december 2008 is op bijna 92 jarige leeftijd overleden onze ere-hopman Cor in ’t Veld. Cor werd in 1976 lid van ons gilde omdat zijn zoon Jan wilde schieten. In die beginjaren was Cor zelf ook een verdienstelijk schutter en nam menig zilver mee naar huis. Samen met onze toenmalige hopman Paul Kautz heeft Cor zich ingezet om het gilde weer tot bloei te brengen. Uren kon hij praten met Paul over het gilde. Toen Paul Kautz aangaf dat hij vanwege zijn gezondheid het hopmanschap niet meer kon vervullen moest er een opvolger worden gekozen. Cor gaf echter aan er nog niet klaar voor te zijn. Na een interimperiode werd Cor dan toch in 1982 tot hopman gekozen.

Een grote wens van Cor was een eigen gildekamer, hetgeen uiteindelijk werd gerealiseerd in zijn pakhuis dat leeg was komen te staan. In 1988 werd ‘zijn’ gildehuis geopend door toenmalig Commissaris van de Koningin van Noord Brabant en tevens onze gildeheer Mr. Frank Houben. Eindelijk had het gilde de beschikking over een eigen gildehuis.

In 1997 gaf Cor aan terug te treden als hopman vanwege zijn gezondheid. In die 15 jaar als hopman heeft Cor veel voor ‘zijn’ gilde betekend (Cor sprak immers altijd over ‘mijn’ gilde).

Een goede eigenschap van Cor was de bereidheid tot overleggen, geen overhaaste beslissingen nemen. Wel altijd een mening ventileren op zeer indrukwekkende wijze. Na zijn afscheid als hopman werd Cor benoemd tot ere-hopman voor zijn vele verdiensten voor het gilde. Ook toen bleef Cor betrokken bij het gilde en was hij geregeld te zien in het gildehuis voor zover zijn gezondheid dat toeliet.

Daarnaast heeft Cor ook veel betekend voor de Luyksgestelse gemeenschap. Als bestuurslid van VV de Raven heeft hij zich ingespannen voor nieuwe voetbalvelden. Verder is Cor 25 jaar actief lid van de vrijwillige brandweer geweest en zette hij zich in voor de restauratie van de kerk, het behoud van een zelfstandig Luyksgestel en beheerder van het bakkerijmuseum. Voor zijn vele verdiensten heeft Cor een Koninklijke onderscheiden ontvangen en de Eik van Bergeijk.

Op 3 januari 2009 heeft het gilde op indrukwekkende wijze afscheid genomen van haar ere-hopman. Het gilde heeft Cor begeleidt vanaf ‘zijn’ gildekamer naar de Martinuskerk voor de uitvaartplechtigheid, waarna de begrafenis plaatsvond op het parochie kerkhof.