In Luyksgestel trekt in juni nog ieder jaar de sacramentsprocessie. De dag waarop de processie plaats vindt wisselt elk jaar. De datum wordt als volgt vastgesteld: de sacramentsprocessie valt op de eerste zondag na sacramentsdag. Sacramentsdag valt op de 10e dag na Pinksteren en Pinksteren valt weer 50 dagen na Pasen. Pasen is op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente.

Het Sint Martinusgilde beschouwt de processie als één van de hoogtepunten in het gildejaar en voelt zich daar dan ook nauw bij betrokken. Het deelnemen aan deze processie ligt sinds het begin van de reglementen hierin verankerd. Al in de oude 'Caert' van 1670 staat onder andere dat alle schutters (gildebroeders) de plicht hadden om op Sacramentsdag in de processie ons Heer te begeleiden met zijn roer (geweer). Het gilde brengt hierbij haar taak die zij feitelijk van oudsher bezit nog eens in de praktijk, namelijk 'het bescherming bieden'. Het gilde loopt onmiddellijk voor het allerheiligste. Vier gildebroeders dragen het baldakijn waaronder de pastoor met het allerheiligste door het versierde dorp voert.

De processie vertrekt direct na een heilige mis vanaf de Sint Martinuskerk, via de Kerkstraat en de Dorpsstraat waar een rust-altaar is voorzien. Vandaar vervolgt de stoet via de Kapellerweg naar de Kruiskapel waar het rustaltaar staat op de processieweide achter de kapel. Na de rust trekt de stoet verder om weer te eindigen in de Sint Martinuskerk.

Foto's uit de oude doos. Klik op de foto voor vergroting